Søknad om deltakelse på kurs i uke 12 TRS

Hvorfor samler og bruker vi din data

Hei!

Dette er søknadsskjema for deltakelse på kurs for foreldre til barn 0-2 år.

I denne søknaden spør vi om dine personopplysninger for å kunne registrere navn, fødselsdato, adresse og telefonnummer.

Hvordan kontakte oss

Sunnaas sykehus HF

Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

e-post: trs@sunnaas.no
telefon: 66969000

Dersom du ønsker mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, klikk her