Questback Survey Questionnaire

Hvordan opplevde du Sunnaas sykehus?


Vi håper du vil ta deg tid til å svare på noen spørsmål om den siste kontakten du hadde med Sunnaas sykehus. Vi vil gjerne vite hvordan du opplevde tilbudet du fikk. Dine erfaringer og tilbakemeldinger er viktige for at vi skal kunne forbedre oss.

Undersøkelsen er anonym, skriv derfor ikke inn navn eller annen identifiserbar informasjon i kommentarfeltene. Dersom det er spørsmål som ikke er aktuelt for deg, kan du velge å gå videre til neste.