Progress: 20%

Til deg som har fullført en læringsmodul i rehabilitering!

Vi takker for at du vil være med å evaluere kurset om rehabiliteringskompetanse i kommunene. Nå trenger vi din tilbakemelding på nytteverdi og innhold. På den måten kan vi forbedre kursene slik at de gir best mulig utbytte og læring. Du vil få spørsmål både om dette kurset og om læringsmetodikken med refleksjonsoppgaver etter kurset. Svaret du gir her går først til Samhandlingsavdelingen i Sunnaas sykehus, og blir delt med samarbeidspartnerne i prosjektet, Hamar, Fredrikstad, Larvik og Nesodden.  


Det tar bare noen minutter å besvare spørsmålene.

Takk for ditt bidrag!