Deltakelse i Hospitering Sunnaas: Hjerneskade 270320

Vi registerer her at du ønsker å delta i hospitering på Sunnaas sykehus HF.  

I denne påmeldingen spør vi om dine personopplysninger for å kunne registrere navn, adresse, epostadresse, hvilken orginasasjon du hører til (studiested eller arbeidsplass) og informasjon for å sende faktura.

Sunnaas sykehus HF

Bjørnemyrveien 11
1453 Bjørnemyr

epost: firmapost@sunnaas.no
telefon: 6696 9000

Dersom du ønsker mer informasjon om behandlingen av dine personopplysninger, klikk her