Questback Survey Questionnaire

Vi setter pris på at du gir oss dine tilbakemeldinger.

Før du svarer på spørsmålene, ønsker vi å vite hvor du har blitt behandlet.

Hvis du har vært på flere avdelinger, velger du selv hvilken avdeling du vil gi en tilbakemelding.

Du kan gi tilbakemelding til flere avdelinger ved å svare på undersøkelsen flere ganger.


Klikk på "neste" for å gå videre.