Her melder du deg på nettverkssamlingen 8. og 9. april 2019 
Mer informasjon om samlingen, med program, priser og kontaktopplysninger, finner du på www.akuttnettverket.no

Påmeldingsfristen er torsdag 14. mars 2019
Når påmeldingen er sendt inn, skal du motta en automatisk bekreftelse til e-posten du oppga. 
Dersom du ikke mottar dette, meld deg på igjen, eller kontakt bodil.skiaker@ahus.no

Fyll inn personalia og kontaktinformasjon.

Hviken undergruppe / parallell vil du delta på?

Jeg bestiller og vil delta med:

Det er ingen deltakeravgift utover hotellkostnader (se nedenfor).

Fyll inn dine fakturaopplysninger